In English
The syllabus for TMG000 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TMG000.pdf


In Swedish
Kursplanen för TMG000 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TMG000.pdf