In English
The syllabus for TGSAK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGSAK.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGSAK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGSAK.pdf