In English
The syllabus for TGMVK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGMVK.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGMVK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGMVK.pdf