In English
The syllabus for TGMSK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGMSK.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGMSK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGMSK.pdf