In English
The syllabus for TGMIY is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGMIY.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGMIY finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGMIY.pdf