In English
The syllabus for TGMCY is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGMCY.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGMCY finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGMCY.pdf