In English
The syllabus for TGLAK.TEKN is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGLAK.TEKN.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGLAK.TEKN finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGLAK.TEKN.pdf