In English
The syllabus for TGIGK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGIGK.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGIGK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGIGK.pdf