In English
The syllabus for TGIEK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGIEK.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGIEK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGIEK.pdf