In English
The syllabus for TGIDK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGIDK.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGIDK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGIDK.pdf