In English
The syllabus for TGENS is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGENS.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGENS finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGENS.pdf