In English
The syllabus for TGEKY is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGEKY.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGEKY finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGEKY.pdf