In English
The syllabus for TGEIY is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGEIY.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGEIY finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGEIY.pdf