In English
The syllabus for TGDVK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGDVK.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGDVK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGDVK.pdf