In English
The syllabus for TGDAY is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGDAY.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGDAY finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGDAY.pdf