In English
The syllabus for TGAIY is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here TGAIY.pdf


In Swedish
Kursplanen för TGAIY finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här TGAIY.pdf