In English
The syllabus for SVG511 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVG511.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVG511 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVG511.pdf