In English
The syllabus for SVG510 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVG510.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVG510 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVG510.pdf