In English
The syllabus for SVG508 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVG508.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVG508 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVG508.pdf