In English
The syllabus for SVG507 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVG507.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVG507 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVG507.pdf