In English
The syllabus for SVG313 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVG313.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVG313 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVG313.pdf