In English
The syllabus for SVG312 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVG312.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVG312 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVG312.pdf