In English
The syllabus for SVG013 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVG013.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVG013 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVG013.pdf