In English
The syllabus for SVG012 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVG012.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVG012 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVG012.pdf