In English
The syllabus for SVG008 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVG008.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVG008 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVG008.pdf