In English
The syllabus for SVA305 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVA305.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVA305 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVA305.pdf