In English
The syllabus for SVA302 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVA302.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVA302 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVA302.pdf