In English
The syllabus for SVA301 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SVA301.pdf


In Swedish
Kursplanen för SVA301 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SVA301.pdf