In English
The syllabus for SOG016 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SOG016.pdf


In Swedish
Kursplanen för SOG016 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SOG016.pdf