In English
The syllabus for SOG015 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SOG015.pdf


In Swedish
Kursplanen för SOG015 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SOG015.pdf