In English
The syllabus for SLG309 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SLG309.pdf


In Swedish
Kursplanen för SLG309 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SLG309.pdf