In English
The syllabus for SLG306 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SLG306.pdf


In Swedish
Kursplanen för SLG306 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SLG306.pdf