In English
The syllabus for SLG305 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SLG305.pdf


In Swedish
Kursplanen för SLG305 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SLG305.pdf