In English
The syllabus for SLG014 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SLG014.pdf


In Swedish
Kursplanen för SLG014 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SLG014.pdf