In English
The syllabus for SLG010 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SLG010.pdf


In Swedish
Kursplanen för SLG010 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SLG010.pdf