In English
The syllabus for SLG009 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SLG009.pdf


In Swedish
Kursplanen för SLG009 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SLG009.pdf