In English
The syllabus for SGSOK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SGSOK.pdf


In Swedish
Kursplanen för SGSOK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SGSOK.pdf