In English
The syllabus for SGSCK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SGSCK.pdf


In Swedish
Kursplanen för SGSCK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SGSCK.pdf