In English
The syllabus for SGPAK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SGPAK.pdf


In Swedish
Kursplanen för SGPAK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SGPAK.pdf