In English
The syllabus for SGIDK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SGIDK.pdf


In Swedish
Kursplanen för SGIDK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SGIDK.pdf