In English
The syllabus for SGFMK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SGFMK.pdf


In Swedish
Kursplanen för SGFMK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SGFMK.pdf