In English
The syllabus for SGENK is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SGENK.pdf


In Swedish
Kursplanen för SGENK finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SGENK.pdf