In English
The syllabus for SBG511 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG511.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG511 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG511.pdf