In English
The syllabus for SBG510 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG510.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG510 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG510.pdf