In English
The syllabus for SBG508 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG508.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG508 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG508.pdf