In English
The syllabus for SBG507 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG507.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG507 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG507.pdf