In English
The syllabus for SBG506 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG506.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG506 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG506.pdf