In English
The syllabus for SBG505 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG505.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG505 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG505.pdf