In English
The syllabus for SBG329 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG329.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG329 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG329.pdf