In English
The syllabus for SBG328 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG328.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG328 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG328.pdf